Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

2017 бүсийн чуулганы хөтөлбөр

Сайныг үйлдэж сорилтыг тэвчихэд тань тус болох энэ чуулганы хөтөлбөрийг өдөр тус бүрээр нь үзнэ үү.

Баасан

Сорилтыг тэвчихэд туслах чанаруудыг хөгжүүлэхэд Христийн дагалдагчдад юу тус болох вэ?

Бямба

Төгс хүчит Бурхан тэвчихэд маань хэрхэн тусалж тайвшруулдаг вэ?

Ням

Есүс: «Эцэс хүртэл тэвчсэн хүн аврагдана» гэж хэлсэн. Үүний тулд яах хэрэгтэй вэ?

Чуулганд хүрэлцэн ирэгсдийн анхааралд

Чуулганы үеэр болох тусгай уулзалтад очих хүсэлтэй бол үүнийг үзнэ үү. Бас анхны тусламж, баптисм, гээсэн юм, сайн дурын ажил, сайн дурын өргөл, суудлын талаарх мэдээллийг үзнэ үү.

ИЛҮҮ ИХИЙГ МЭДЭХИЙГ ХҮСВЭЛ:

ЕХОВАГИЙН ХҮСЭЛ ТААЛЛЫГ ХЭН БИЕЛҮҮЛДЭГ ВЭ?

Еховагийн Гэрчүүд яагаад чуулганд очдог вэ?

Жил бүр бид гурван өөр чуулган зохион явуулдаг. Чуулганд очих нь танд ямар ач тустай вэ?