Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Өмнөх үг

Өмнөх үг

Зовлон бэрхшээл их тулгардаг болсон өнөөгийн хэцүү цагт гэр бүлээрээ жаргалтай амьдрах боломжтой юу? Амаргүй хэдий ч жаргалтай амьдрах арга бий. Энэ товхимолд гэр бүлийн амьдралд тулгардаг бүх асуудлыг хөндөөгүй ч дараах асуудалд хамаатай Библийн зарчим болон ач тустай зөвлөгөө бий. Та эдгээрийг дагавал гэр бүлийнхэнтэйгээ жаргалтай амьдарна.