Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Бурханд дуулгавартай байж мөнх амьдрагтун

 Хэсэг 1

Бурхантай яаж танилцах вэ?

Бурхантай яаж танилцах вэ?

Бурхан бидэнтэй Библиэр дамжуулан ярьдаг (2 Тимот 3:16).

Жинхэнэ Бурхан хүмүүсийг удирдан, үзэл бодлоо нэгэн ариун номд бичүүлжээ. Энэ ном нь Библи юм. Бурхны танд хэлэхийг хүсдэг, чухал зүйлийг энэ номоос мэдэж болно.

Бурхан мэргэн ухаантай бөгөөд бидэнд юу хамгийн сайн гэдгийг мэддэг. Бурхны үгийг анхааралтай сонсвол жинхэнэ мэргэн ухаантай болно (Сургаалт үгс 1:5).

Бурхан бүх хүнийг Библи уншаасай гэж хүсдэг. Библи одоо олон хэлээр байдаг.

Бурхныг таньж мэдье гэвэл Библийг уншиж, ойлгох хэрэгтэй.

 Газар газрын хүмүүс Бурхантай танилцаж байна (Матай 28:19).

Еховагийн Гэрчүүд Библийг ойлгоход тань тусална.

Тэд дэлхий даяар Бурхны тухай үнэнийг заадаг.

Тийм хичээлийг үнэ төлбөргүй заалгаарай. Бас Еховагийн Гэрчүүдийн цуглааны танхимд очиж Бурхны тухай заалгаж болно.

ИЛҮҮ ИХИЙГ МЭДЭХИЙГ ХҮСВЭЛ:

БУРХНААС ИРСЭН САЙН МЭДЭЭ

Библид итгэж болохын учир юу вэ?

Библийг үнэхээр Бурхан бичүүлсэн юм бол бусад номтой харьцуулахын аргагүй байх ёстой.

БУРХНААС ИРСЭН САЙН МЭДЭЭ

Библийг хэн зохиосон бэ?

Хүн бичсэн юм бол Бурхны Үг гэж хэлэх нь зөв үү? Библид хэний санааг бичсэн бэ?

БУРХНААС ИРСЭН САЙН МЭДЭЭ

Сайн мэдээ үнэхээр Бурхнаас ирсэн үү?

Библийн мэдээнд итгэх ямар үндэс байдаг вэ?