Нас барсан ихэнх хүн дэлхий дээр амилна (Үйлс 24:15)

Еховад дуулгавартай байвал ирээдүйд ямар их ивээл хүртэхээ бод доо! Өвчин эмгэг үгүй болж, та цоо эрүүл болно. Муу хүн нэг ч байхгүй учир та бүх хүнд итгэж болно.

Зовлон бэрхшээл, уй гашуу, уйтгар гуниг байхгүй болно. Хэн ч хөгширч, үхэхгүй.

 Та Диваажинд найз нөхөд, гэр бүлийнхэнтэйгээ сэтгэл хангалуун амьдарна.

Хүмүүс айх аюулгүй, жинхэнэ ёсоор жаргалтай амьдарна.

Бурхны Хаанчлал бүх зовлонг арилгана (Илчлэлт 21:3, 4)