Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Бурханд дуулгавартай байж мөнх амьдрагтун

Бүтээгч маань биднийг удирдан чиглүүлж, хамгаалж, ивээхийг хүсдэг.

Оршил

Бурхан хүн төрөлхтөнд хайртай учраас яавал хамгийн сайхан амьдрахыг зааж өгдөг.

Бурхантай яаж танилцах вэ?

Бид яаж амьдрах ёстойг, хэн бидэнд тусалж чадахыг мэддэг байх хэрэгтэй.

Жинхэнэ Бурхан гэж хэн бэ?

Бурхны нэрийг, зан чанарыг мэдэж аваарай:

Еден цэцэрлэгт амьдрал ямар байсан бэ?

Энэ талаар Библийн эхний номд бичсэн байдаг.

Сатаны үгэнд ороод яасан бэ?

Зовлон бэрхшээл эхэлсэн.

Усан галав бидэнд ямар сургамжтай вэ?

Энэ бол эрт үед болсон явдал биш ээ.

Есүс гэж хэн бэ?

Есүсийг мэдэх нь яагаад чухал вэ?

Есүс хэний төлөө амиа өгсөн бэ?

Бурхны Хаанчлал хүмүүсийн төлөө их зүйл хийнэ.

Дэлхий хэзээ диваажин болох вэ?

Дэлхий диваажин болох цаг ойрхон байгааг батлах үйл явдлуудыг Библид зөгнөсөн байдаг.

Бурханд дуулгавартай хүмүүс ямар ивээл хүртэх вэ?

Та ч бас эдгээрийг үзмээр байгаа биз?

Ехова бидний залбирлыг сонсдог уу?

Та Бурхнаас юу юу гуйн залбирч болох вэ?

Яавал гэр бүлээрээ жаргалтай амьдрах вэ?

Ехова Бурхан гэр бүлийг бий болгосон учраас хамгийн сайн зөвлөгөө өгдөг.

Бурханд яаж таалагдах вэ?

Бурханд үзэн яддаг зүйлүүд бий. Бас таалагддаг зүйл олон байдаг.

Еховад үнэнч байхын тулд яах хэрэгтэй вэ?

Таны гаргасан шийдвэр Бурханд үнэнч эсэхийг харуулдаг.