Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Бурхнаас ирсэн сайн мэдээ

Энэ товхимол танд тусална

Энэ товхимол танд тусална

Бурхны Үг буюу Библиэс олон сонирхолтой зүйлийг мэдэхэд тань энэ товхимол тусална. Догол мөрийн дээр асуулт бий. Догол мөрийн төгсгөлд тэмдэглэсэн Библийн зүйлээс хариуг нь мэдэж болно.

Библийн зүйлийг уншихдаа тухайн асуултад хэрхэн хариулж байгааг бодож үзээрэй. Еховагийн Гэрчүүд «Судар» буюу Библийг зөв ойлгоход тань дуртайяа тусална. Лук 24:32, 45-ыг уншина уу.

Жич: Энэ товхимолд дурдсан номыг Еховагийн Гэрчүүд хэвлэн гаргасан.