Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Бурхнаас ирсэн сайн мэдээ

Бурхан нэртэй юү?

Бурхан нэртэй юү?

Бурхан Төгс хүчит, Бүтээгч, Эзэн гээд олон цолтой (Иов 34:12; Номлогчийн үгс 12:1; Даниел 2:47). Харин оноосон нэртэй болов уу?