Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Бурхнаас ирсэн сайн мэдээ

Библид итгэж болохын учир юу вэ?

Библид итгэж болохын учир юу вэ?

Библи бол «мэхэлдэггүй» «Бурхны үг» юм (1 Тесалоник 2:13; Тит 1:2). Библи үнэхээр Бурхны бичүүлсэн ном уу? Эсвэл үлгэр домгийн ном уу?

 

ИЛҮҮ ИХИЙГ МЭДЭХИЙГ ХҮСВЭЛ:

БИБЛИЙН СУРГААЛЫГ ЗӨВ ОЙЛГОХ НЬ

Библи бол Бурхны бичүүлсэн ном

Бэрхшээлийг давахад Библи хэрхэн тусалдаг вэ? Библийн зөгнөлүүдэд итгэж болохын учир юу вэ?