Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Библи юун тухай өгүүлдэг вэ?

 Хэсэг 2

Диваажингаа алдсан нь

Диваажингаа алдсан нь

Бурхныг эсэргүүцсэн нэгэн тэнгэр элч анхны хос Адам Ева хоёрыг уруу татаж, Бурханд дуулгаваргүй болгож дөнгөв. Үүний улмаас хүн төрөлхтөн нүгэл, үхлийн боол болжээ

БУРХАН хүмүүсийг бүтээхээсээ бүр өмнө үл үзэгдэх сүнсэн бүтээлүүд буюу тэнгэр элчүүдийг бүтээжээ. Сатан Диавол гэгдэх болсон самуун тэнгэр элч Еден цэцэрлэгт байсан Еваг Бурхны хориглосон модны жимснээс идэхийг зальжин аргаар ятгажээ.

Сатан могойн цаанаас эмэгтэйтэй ярьж, Бурхныг тэр эмэгтэй болон түүний нөхрөөс нэг чухал юм нууж байна гэсэн санаа цухуйлгав. Хориотой жимснээс идлээ гээд та хоёр үхэхгүй гэж Евад хэлжээ. Энэ нь, Бурхныг газрын хүүхдүүдээ хуурдаг хэмээн буруутгасан хэрэг байлаа. Тэрхүү Мэхлэгч этгээд Бурханд дуулгаваргүй байхыг гэгээрэлд хүрч, эрх чөлөө эдлэх сайн арга мэтээр ойлгуулсан. Гэвч бүгд худал байв. Энэ бол дэлхий дээр болсон хамгийн анхны худал хуурмаг явдал юм. Асуудлын жинхэнэ учир шалтгаан нь Бурхны хэмжээгүй эрх мэдэл буюу бүхнийг захирах эрхтэй холбоотой байлаа. Өөрөөр хэлбэл, Бурхан захирах эрхтэй юү, энэ эрхээ зөв эдэлдэг үү, харьяат албатуудаа захирахдаа тэдний сайн сайхныг боддог уу гэсэн асуудал хөндөгджээ.

Ева Сатаны мэхэнд хууртжээ. Өнөөх жимсийг идэх хүсэл төрж, сүүлдээ тэр хүсэлдээ дийлдээд идчихэв. Дараа нь нөхөртөө өгсөнд нөхөр нь ч бас иджээ. Ингээд тэд нүгэлтэй болов. Харахад шалихгүй хэрэг хийсэн юм шиг боловч үнэндээ самуун дэгдээжээ. Адам Ева хоёр Бурхны тушаалыг санаатайгаар зөрчсөн нь төгс амь болон бусад бүх зүйлийг өгсөн Бүтээгчдээ захирагдахаас татгалзсан хэрэг байв.

Тэр үр «чиний толгойг няцалж, чи түүний өсгийг няцлах болно»Эхлэл 3:15

Бурхан самуун дэгдээгчдэд, хийсэн хэргийнх нь төлөө ял оноожээ. Тэрбээр могойгоор төлөөлүүлсэн Сатаныг устгах Үр буюу Аврагч ирэх тухай зөгнөв. Адам Ева хоёрт оноосон үхлийн ялаа түр хойшлуулснаар хожим төрөх үр хүүхдэд нь энэрэл хайраа үзүүлэв. Түүнчлэн Еденд дэгдсэн самуун хэргийн гашуун үр дагаврыг арилгах Нэгнийг илгээж, хүн төрөлхтнийг ирээдүйн найдвартай болгох байлаа. Ирээдүйн энэ Аврагчийн талаарх Бурхны санаа зорилго хэрхэн биелэх хийгээд Бурхны илгээх Нэгэн чухам хэн байх нь Библи цааш бичигдэх тусам аажмаар илчлэгджээ.

Бурхан Адам Ева хоёрыг диваажингаас хөөв. Тэд Еден цэцэрлэгээс гараад гэдсээ тэжээхийн тулд хөлсөө дуслуулан, борви бохисхийлгүй ажиллах хэрэгтэй болсон. Хожим нь Ева хөл хүнд болж, Каиныг төрүүлжээ. Каин Адам Ева хоёрын анхны хүүхэд байв. Дараа нь тэд Абел, Сет гээд өөр олон хүү, охинтой болжээ. Сет нь Ноа гэдэг хүний элэнц эцэг юм.

«Эхлэл» 3–5-р бүлэг; Илчлэлт 12:9-д үндэслэв.