Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

9. Ертөнцийн төгсгөл ойрхон байна уу?

9. Ертөнцийн төгсгөл ойрхон байна уу?

1 ИРЭЭДҮЙД ЮУ БОЛОХЫГ ЕХОВА БИДЭНД ХЭЛЖ ӨГДӨГ

«Би эхлэлээс төгсгөлийг тунхаглаж, хийгдээгүй байгаа зүйлсийг өнө эртнээс мэдүүлсэн» (Исаиа 46:10).

Төгсгөлийн үеийн талаар бид юу мэддэг вэ?

 • Даниел 7:13, 14

  1914 онд Есүс тэнгэрт Хаан болсон.

 • Матай 24:3–14

  Хэцүү цаг ирэхийг Есүс зөгнөсөн.

 • Илчлэлт 12:7–9, 12

  Есүс Хаан болсныхоо дараахан Сатаныг тэнгэрээс дэлхий рүү хаясан. Бурхан өөрийг нь устгатал «богинохон хугацаа» үлдсэн учир Сатан ууртай байгаа.

2 ӨНӨӨ ҮЕ БОЛ ЭЦСИЙН ӨДРҮҮД

«Үеийн төгсгөлд ямар шинж тэмдэг байх вэ?» (Матай 24:3).

Библийн зөгнөл биелэхийг та үзсэн үү?

 • Матай 24:7; Лук 21:11

  Урьд өмнө болж байгаагүй их дайн, өлсгөлөн, газар хөдлөлт болж, өвчин гарч байна.

 • 2 Тимот 3:1–5

  Эцсийн өдрүүдэд хүний зан чанар ямар болохыг элч Паул бичжээ.

 • Даниел 12:4

  Библийг урьдынхаасаа илүү сайн ойлгоход Бурхан ард түмэндээ тусалж байна.

 • Матай 24:14

  Хаанчлалын тухай сайн мэдээг дэлхий даяар дэлгэрүүлж байна.

3 ЕХОВАГИЙН ТААЛАЛД НИЙЦҮҮЛЭХИЙН ТУЛД ОДОО ЯАХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

«Эзэний өдөр нь шөнөөр ирэх хулгайч мэт ирнэ» (1 Тесалоник 5:2).

Төгсгөл ойрхон байгаа учир та яах хэрэгтэй вэ?

 • Иохан 17:3

  Библийг нямбай судлаарай.

 • Еврей 10:24, 25

  Еховагийн Гэрчүүдийн цуглаанд очиж мэдлэгээ гүнзгийрүүлээрэй.

 • Иаков 4:8

  Бурхантай улам дотносохын тулд өөрчлөх шаардлагатай зүйлийг хийгээрэй.

 • Лук 21:34–36

  Өөр юманд сатааралгүй, Еховаг шүтэхийг амьдралынхаа эн тэргүүнд тавиарай.