Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Библиэс юу мэдэж авах вэ?» номны дүгнэлт

15: Бурханд таалагддаг шүтлэг

15: Бурханд таалагддаг шүтлэг

1 ЖИНХЭНЭ ШАШНЫГ ЯЛГАЖ ТАНИХ НЬ

«Амь руу хүргэдэг хаалга нь жижиг, зам нь нарийн бөгөөд цөөхөн хүн үүнийг олдог» (Матай 7:14).

Шашин болгон Бурханд таалагддаг юм биш гэдгийг хэрхэн мэдэх вэ?

 • Матай 7:21–23

  Шашин болгон Бурханд таалагддаг юм биш. Шашин болгон Бурхны таалалд нийцүүлдэггүй.

 • Матай 7:13, 14

  Жинхэнэ шашин мөнхийн аминд хүргэдэг. Хуурамч шашин сүйрэлд хүргэдэг.

 • Матай 7:16, 17

  Жинхэнэ шашин шүтдэг хүмүүсийг үйл хэргээр нь таньж болно. Бүх шашныг судлах хэрэггүй. Библид юу гэж байдгийг л судлах хэрэгтэй.

2 ТААЛАЛД НЬ НИЙЦҮҮЛЖ БУРХНЫГ ШҮТЭХ

 • 1 Тесалоник 2:13; 2 Тимот 3:16, 17

  Библид л итгэж, сургаалыг нь заах

 • Матай 4:10; Иохан 17:6

  Еховаг шүтэж, нэрээр нь дуудах

 • Иохан 13:35

  Бие биеэ чин сэтгэлээсээ хайрлах

 • Иохан 3:36; Үйлс 4:12

  Есүст дуулгавартай байх. Бурхан биднийг аврахын тулд Есүсийг золиос болгосон.

 • Иохан 18:36; Үйлс 5:29

  Улс төрийн үйл хэрэгт оролцохгүй байх.

 • Матай 24:14; 6:10

  Зөвхөн Бурхны Хаанчлал хүн төрөлхтний бүх асуудлыг шийднэ гэдгийг хүмүүст заах

3 ИТГЭЛЭЭ ҮЙЛ ХЭРГЭЭРЭЭ БАТЛАХ

Таалалд нь нийцүүлж Бурхныг шүтэхийн тулд яах ёстой вэ?

 • Иаков 2:19

  Бурханд итгэснээр бүх юм болчихож байгаа хэрэг биш. Библид бичүүлснийг нь ажил хэрэг болгох хэрэгтэй.

 • Исаиа 52:11; Илчлэлт 17:5

  «Агуу их Вавилон» буюу хуурамч шашин Бурхныг шүтэх аргыг буруу заадаг. Гурвал, үхэшгүй мөнхийн сүнс, тамын тухай сургаал бол хуурамч шашны сургаал юм.

 • Илчлэлт 18:4, 8

  Ехова бүх хуурамч шашныг удахгүй устгана. Хуурамч шашинтай холбоотой бүх юмнаас тусгаар байх хэрэгтэй.

 • Марк 10:28–30

  Хүмүүс таныг эсэргүүцэж болох юм. Харин Ехова таныг хэзээ ч орхихгүй.