Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Библиэс юу мэдэж авах вэ?» номны дүгнэлт

Чухал асуултад хариу өгдөг Библийн зүйлүүд.

1. Бурхан гэж хэн бэ?

Бурхан гэж хэн болохыг, бидэнд хэрхэн ханддагийг Библи хэлж өгдөг.

2. Библи бол Бурхны бичүүлсэн ном

Энэ эртний ном юугаараа онцлог вэ?

3. Хүн төрөлхтний талаарх Бурхны санаа зорилго юу вэ?

Амьдрал яагаад хэцүү байгааг, Бурхан бэрхшээлийг хэрхэн арилгахыг Библид бичсэн байдаг.

5. Золиос бол Бурхны өгсөн хамгийн үнэтэй бэлэг

Бурхны хайрын агуу илрэл бидэнд үүрдийн ач тустай.

6. Үхэл гэж юу вэ?

Үхлийн тухай Библийн сургаалыг зөв ойлговол Бурхныг гутаадаг худал хуурмагаас чөлөөлөгддөг.

7. Нас барсан хүн амилна!

Үхлээр бүх юм дуусдаг уу?

8. Бурхны Хаанчлал гэж юу вэ?

Бурхны Хаанчлал ирээсэй гэж олон сая хүн залбирдаг. Бурхны Хаанчлал гэж юу вэ?

9. Ертөнцийн төгсгөл ойрхон байна уу?

Библийн зөгнөлүүд биелж байна!

10. Тэнгэр элчүүдийн тухай

Зарим тэнгэр элч туслахыг хүсдэг байхад бусад нь аюул учруулахыг оролддог.

11. Ийм их зовлон зүдүүр байгаагийн учир юу вэ?

Төгс хүчит Бурхан зовлонг яагаад хүлцэн зөвшөөрдөг вэ?

12. Та Бурхны найз болох уу?

Бурхан бидэнд онцгой урилга өгдөг.

13. Амь бол Бурхны бэлэг

Цус ба амийг юу гэж үзэх маань Бурханд хамаатай.

14. Жаргалтай айл гэр

Гэр бүлийн гишүүн бүр чухал үүрэгтэй.

15: Бурханд таалагддаг шүтлэг

Бүх шашны цаана жинхэнэ Бурхан байдаг уу?

16. Бурханд үйлчлэх шийдвэр гаргаарай

Ямар шийдвэр гаргах нь Бурхантай тогтоосон харьцаанд нөлөөлнө.

17. Бурханд залбирах нь завшаан

The Bible teaches the importance of prayer and how to pray to God.

18. Би амьдралаа Бурханд зориулж, баптисм хүртэх хэрэгтэй юү?

Еховад өөрийгөө зориулахын тулд яах хэрэгтэй вэ?

19. Еховатай дотно байгаарай

Өөрт нь үнэнч байхад Бурхан тусална.