Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Библи судлахад зориулсан ном, товхимол

Ном товхимол татаад Библийг сэдэвчлэн судлаарай. Сонсдог ном болон дохионы хэлээрх видео олон хэлээр бий.

Цэсээс хэлээ сонгоод Хайх гэснийг дараарай. Сонгосон хэлээрх сэтгүүлийг олон форматаар үзэх боломжтой.

 

ХАРУУЛАХ
Эгнүүлж
Жагсааж

Судрыг өдөр бүр нягтлан үзэх нь—2018

Еховагийн хүсэл тааллыг биелүүлдэг байгууллага

2017 оны бүсийн чуулганы урилга

Еховагийн Гэрчүүдэд зориулсан судалгааны лавлах - 2015 он

Дэлхий дахины Еховагийн Гэрчүүдийн 2015 оны үйлчлэлийн жилийн тайлан

Удирдах Зөвлөлийн захидал—2016

Хэвлэлд оруулаагүй засварыг цахим хэвлэлд оруулсан байж болох юм.