Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Хүмүүсийг цуглаанд урьж байна, Кукийн арлууд

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2017 оны 9 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл танилцуулж, Библи ба шинжлэх ухааны талаар үнэнийг заахдаа хэлэх оршил үг. Жишээнээс санаа авч оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Цэвэр шүтлэг сэргэсэн нь

Езекиелийн үзсэн сүм Вавилонд олзлогдсон иудейчүүдэд цэвэр шүтлэг сэргэнэ гэсэн итгэл төрүүлсэн.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Цэвэр шүтлэгийг та яагаад эрхэмлэдэг вэ?

Цэвэр шүтлэг дээгүүр өргөмжлөгдсөн. Та Еховаг таньж мэдэн, түүнд үйлчлэх завшаанаа байнга эргэцүүлэн боддог уу?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Сэргэн мандсан Израйлын хүртэх ивээл

Езекиелийн гайхамшгаар үзсэн сүм, цэвэр шүтлэг сэргэнэ гэсэн итгэл найдварыг төрүүлсэн. Цэвэр шүтлэгийн ачаар зохион байгуулалттай, эв нэгдэлтэй, амар тайван амьдрах байв.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховад үнэнч байвал ивээл хүртэнэ

Гурван еврей залуугийн түүх Еховад үнэнч байх шийдвэрийг маань батжуулдаг.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Сорилт тулгарахад үнэнч байгаарай

Сорилт тулгарсан ч Есүс Христ үнэнч байсан. Сорилтод ороход төгс бус хүн ч Бурхандаа үнэнч хэвээр үлдэж чадах уу?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Ойр дотны хүн тань хурлаас хасагдахад үнэнч байгаарай

Дотны хүн хурлаас хасагдахад Бурханд үнэнч эсэх маань соригддог. Үнэнч хэвээр байхад юу тус болох вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Та Еховад тууштай үйлчилдэг үү?

Даниел Еховад тууштай үйлчилсэн. Тэрээр юу ч болж байсан, сайн хэвшлээ алдаагүй.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Еховад тууштай үйлчлэхэд нь туслаарай

Суралцагчаа дэлгэрүүлэгч болонгуут идэвх зүтгэлтэй байхын чухлыг ойлгуулаарай. Үр бүтээлтэй дэлгэрүүлдэг болоход нь туслаарай.