Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Дэлгэрүүлэгчид «Сайн мэдээ» товхимол танилцуулж байна, Азербайжанд

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2017 оны 8 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл танилцуулж, Бурхан ямар зорилгоор хүнийг бүтээсэн тухай үнэнийг заахдаа хэлэх оршил үг. Жишээнээс санаа авч оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова харь үндэстнийг ивээсэн

Тирийг 13 жил бүсэлснийх нь төлөө Ехова вавилончуудыг ивээсэн. Үнэнчээр хөдөлмөрлөж, өөрийгөө золиосолдог бидэнд хэрхэн талархдаг вэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Бурханд таалагддаг зан чанарыг хөгжүүлцгээе—Даруу зан

Даруу зан чухал гэхийн учир юу вэ? Энэ чанарыг хэрхэн илэрхийлэх вэ? Залбирч, Есүсийн жишээг дуурайх нь даруу зантай болоход хэрхэн туслах вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Харуулын амаргүй үүрэг

Харуулууд хотынхныг ойртон буй аюулаас сэрэмжлүүлдэг байв. Ехова Езекиелийг израйлчуудын харуулаар томилсон нь ямар учиртай байсан бэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Бурханд таалагддаг зан чанарыг хөгжүүлцгээе—Эр зориг

Хүнээс айдгаа болих ёстойн учир юу вэ? Эргэцүүлэн бодож, залбирч, Еховад найдах нь эр зоригтой байхад хэрхэн туслах вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Магогийн Гог удахгүй устгагдана

Магогийн Гогийг устгагдахын өмнө болон дараах үйл явдлыг Библид тоочин бичсэн.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Бурханд таалагддаг зан чанарыг хөгжүүлцгээе—Итгэл

Хүнд хэцүү үед ч Абрахамыг дуурайж Еховад итгэдгээ харуулах учиртай. Бат итгэлтэй үнэнч байхын тулд яах хэрэгтэй вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Езекиел гайхамшгаар сүм үзсэн нь танд ямар хамаатай вэ?

Езекиел гайхамшгаар сүм үзсэн. Энэ нь Ехова цэвэр шүтлэгт өндөр хэм хэмжээ тогтоосныг харуулдаг. Тэгвэл бид яах ёстой вэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Дахиад хэзээ туслах эхлэгчээр үйлчлэх вэ?

Магтаалын тахил өргөх нэг сайн арга нь туслах эхлэгчээр үйлчлэх юм. Та дэлгэрүүлэх ажилд илүү олон цагаар оролцох боломжтой юу?