Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Цаг гарган Библи судалж, эргэцүүлэн бодож байгаа нь

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2017 оны 6 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл өгөхдөө болон амьдралын тухай үнэнийг заахдаа хэлэх оршил үг. Жишээнээс санаа авч оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховагийн хэлсэн болгон биелдэг

Вавилон эзлэгдэж, эзгүйрнэ гэсэн Иеремиагийн зөгнөл яг таг биелсэн.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Та Еховагийн амлалтад хэр зэрэг бат итгэдэг вэ?

Израйлчуудад амласан Еховагийн нэг ч үг бүтэлгүйтэж унаагүйг Иошуа батлан хэлсэн. Бурхны амлалтад итгэх итгэлээ хэрхэн бэхжүүлэх вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Тэвчээртэй байвал бэрхийг давна

Зовж байсан Иеремиад өөдрөг сэтгэлтэй байхад нь юу тусалсан бэ? Ирээдүйд тулгарах зовлонд хэрхэн бэлдэх вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Езекиел Бурхны мэдээг баяр хөөртэй тунхагласан

Ехова Езекиелд хуйлмал ном өгч идэхийг тушаадаг. Езекиел хуйлмал номыг идсэн гэдэг нь юу гэсэн үг вэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Сайн мэдээ тунхаглахдаа баяр жаргалтай байя

Сайн мэдээ дэлгэрүүлэхэд заримдаа хэцүү санагдаж болох юм. Гэхдээ Бурхан биднийг өөрт нь баяр хөөртэй үйлчлээсэй гэж хүсдэг. Баяр хөөртэй дэлгэрүүлэхийн тулд яах ёстой вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Та эсэн мэнд үлдэхийн тулд тэмдэг тавиулах уу?

Езекиел зөгнөл эхлээд эртний Иерусалим сүйрэхэд биелсэн. Орчин үед яаж биелэх вэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Еховагийн тогтоосон ёс суртахууны хэм хэмжээг сахья

Бид Ехова Бурхны тогтоосон ёс суртахууны хэм хэмжээг чанд сахих учиртай. Яаж тэр вэ? Энэ нь яагаад чухал бэ?