«ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ» (Арын хуудас)

Оршил үг: Хүмүүс ирээдүйн талаар сонирхдог. Ирээдүйн тухай бодохоор танд ямар сэтгэгдэл төрдөг вэ? Баярладаг уу эсвэл санаа зовдог уу?

Библийн зүйл: Ду 37:29

Хэвлэл өгөхдөө: Бурхан энэ зөгнөлийг биелүүлэхийн тулд хүмүүсийн төлөө юу хийснийг энд тайлбарласан.

ҮНЭНИЙГ ЗААГТУН

Асуулт: Ирээдүйн талаар мэдэх арга байдаг болов уу?

Библийн зүйл: Ис 46:10

Үнэн: Ирээдүйд юу болохыг Бурхан өөрийнхөө Үг Библид бичүүлсэн.

«ГЭР БҮЛЭЭРЭЭ ЖАРГАЛТАЙ АМЬДРААРАЙ» (гбж)

Оршил үг: Гэр бүлийн амьдралын тухай хэдхэн минутын видео үзүүлж явна [«Гэр бүлээрээ жаргалтай амьдраарай» товхимлыг танилцуулах видео үзүүлнэ].

Хэвлэл өгөхдөө: Та энэ видеод танилцуулсан товхимлыг авмаар байвал би танд өгье. Эсвэл вэб саитаас яаж татахыг зааж өгье.

ОРШИЛ ҮГ ЗОХИОГООРОЙ

Өмнөх жишээг хараад оршил үг зохиогоорой