Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Оршил үгийн жишээ

Оршил үгийн жишээ

«ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ»

Асуулт: Бурхан танд нэгэн агуу бэлэг өгсөн. Таны бодлоор тэр нь юу байж болох вэ?

Библийн зүйл: Иох 3:16

Хэвлэл өгөхдөө: Бурхан бидний төлөө Хүүгээ яагаад үхүүлэхээр болсны учрыг энэ дугаарт тайлбарласан байгаа. Бас ийм агуу бэлэг өгсөн Бурханд яаж талархлаа илэрхийлэхийг заасан.

ҮНЭНИЙГ ЗААГТУН

Асуулт: Дэлхий дахины тулгамдсан асуудлуудыг Бурхны Хаанчлал яаж шийдэх вэ?

Библийн зүйл: Мт 6:10

Үнэн: Бурхны Хаанчлал тэнгэрт энх тайван, эв нэгдэл, аюулгүй байдлыг аль хэдийн бий болгосон. Удахгүй дэлхийн нөхцөл байдлыг бас тэгж өөрчилнө.

«БУРХНЫ ХААНЧЛАЛ ГЭЖ ЮУ ВЭ?» (Давтан уулзалт)

Асуулт: [Танилцуулгын арын хуудсанд буй асуултыг үзүүлнэ.] Бурхны Хаанчлал дэлхийг захирахад амьдрал ямар байх бол?

Библийн зүйл: Ду 37:29; Ис 65:21, 23

Хэвлэл өгөхдөө: [«Сайн мэдээ» товхимлыг үзүүлнэ.] Сая уншсан зөгнөл та бидэнд ямар хамаатайг энэ товхимлын 7-р хичээлд тайлбарласан [«Сайн мэдээ» товхимлоор Библийн хичээл эхэлнэ].

ОРШИЛ ҮГ ЗОХИОГООРОЙ

Өмнөх жишээг хараад оршил үг зохиогоорой