Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Гэрч эмэгтэйг хурлынхан нь угтан авч байна

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2017 оны 4 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл өгөхдөө болон Бурхны Хаанчлалын тухай дэлгэрүүлэхдээ хэлэх оршил үг. Жишээнээс санаа авч оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховагийн мутарт зөөлөн шавар байгаарай

Агуу Ваарчин маань бидний зан чанарыг засаж өөрчилдөг нь шаврыг хэлбэрт оруулдагтай адил юм. Бид ч бас өөрсдийнхөө зүгээс чадах бүхнээ хийх ёстой.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Халуун дотноор угтан авцгаая

Цуглаанд ирсэн бүх хүн Христийн дагалдагчдын хайрыг мэдрэх учиртай. Хурлаа халуун дотно, хайраар бялхам болгоход та ямар хувь нэмэр оруулах вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Та Еховаг «мэдэх зүрхтэй» юү?

Иеремиа 24-р бүлэгт Ехова Бурхан хүмүүсийг инжиртэй зүйрлэжээ. Хэн сайн инжир шиг байсан бэ? Тэднийг хэрхэн дуурайх вэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Идэвхгүй болсон нэгнийхээ урмыг сэргээгээрэй

Ехова Бурхан идэвхгүй болсон үйлчлэгчдээ үнэ цэнтэй гэж үздэг. Хуралдаа буцаж ирэхэд нь тэдэндээ хэрхэн туслах вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Иеремиа шиг зоригтой байя

Иеремиа Иерусалимын сүйрлийн талаар 40 жил зөгнөсөн. Яагаад үргэлж зоригтой байж чадсан бэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Хаанчлалын дуунууд урам зориг бадраадаг

Зааксенхаузн дахь хорих лагерьт байсан Гэрчүүд Хаанчлалын дуу дуулаад урам нь сэргэжээ. Сорилт тулгарсан үед энэ дуунууд бидний урмыг сэргээнэ.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова шинэ гэрээний тухай зөгнөсөн

Шинэ гэрээ Хуулийн гэрээнээс ямар ялгаатай вэ? Энэ нь яагаад мөнхийн ач тустай вэ?