Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Дурсах цуглаанд урьж байгаа нь, Албани

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2017 оны 3 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл өгөхдөө болон Бурхны Хаанчлалын тухай дэлгэрүүлэхдээ хэлэх оршил үг. Жишээнээс санаа авч оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

«Би чамайг чөлөөлөхөөр чамтай хамт байна»

Иеремиа Еховагаас зөнчийн томилолт аваад өөрийгөө чамласан. Ехова түүнийг хэрхэн зоригжуулсан бэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Тэд Бурхны хүслийн дагуу явахаа больсон

Буруу хэрэг хийлээ ч тахил өргөчихвөл гэмээ цайруулна гэж израильчууд боджээ. Тэд нүгэл үйлдэж, хоёр нүүр гаргаж байгааг Иеремиа зоригтой илчилсэн.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

«Еховагийн хүсэл тааллыг хэн биелүүлдэг вэ?»—Ашиглах арга

Энэ товхимлыг ашиглан Еховагийн Гэрчүүдийн тухай, тэдний үйл ажиллагаа, байгууллагынх нь талаар суралцагчдаа заагаарай.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховагаар удирдуулсан цагт л амжилтад хүрнэ

Эртний Израильд Ехова Бурхны удирдамж зааврыг дагадаг хүмүүс аз жаргалтай, амар тайван амьдардаг байжээ.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

«Бурханд дуулгавартай байгтун—Ашиглах арга»

Сайн уншиж чаддаггүй хүмүүст Библийн үндсэн сургаалыг заахдаа зураг болон Библийн зүйлүүдийг ашиглаарай.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Израиль Еховаг мартсан

Ехова Бурхан юуг бэлгэдэн харуулахын тулд Иеремиад 500 км зам зайтай Евфрат руу явж маалинган бүс нуухыг тушаасан бэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Еховаг санахад нь гэрийнхэндээ тусалъя

Гэр бүлийн хичээлээ тогтмол, үр дүнтэй хийвэл гэр бүлээрээ Еховаг санадаг болно. Хичээл хийх гэхлээр гарч ирдэг саадуудыг хэрхэн давах вэ?