Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Ангийнхандаа илтгэл тавьж буй Гэрч охин

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2017 оны 2 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл өгөхдөө болон гэр бүлийн аз жаргалын тухай Библийн үнэнийг заахдаа хэлэх оршил үг. Мөн өөрөө оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховад дуулгавартай байвал ивээл хүртэнэ

Ехова Бурхан бидэнд явах ёстой замыг маань зааж өгдөг.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Христ бидний төлөө зовсон

Есүс амиа золиосолсноороо Бурхны үйлчлэгчид үнэнч байж чадах уу гэсэн Сатаны асуултад хариу өгсөн.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Бүтээгчид бат итгэдэг болоход нь хүүхдэдээ туслаарай

Хүүхэд тань амьдралын үүслийн талаар ямар үзэлтэй вэ? Ехова Бурхан бол бүтээгч гэдэгт бат итгэдэг болоход нь хүүхдэдээ хэрхэн туслах вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

«ЭЗЭНий тааламжит жилийг» тунхагла

«ЭЗЭНий тааламжит жил» нь бэлгэдлийн утгатай юу? Энэ нь Хаанчлалын тухай сайн мэдээ тунхаглахтай ямар холбоотой вэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Ном хэвлэлээ тараахдаа ухаалаг байгаарай

Ихээхэн хүч хөдөлмөр, үнэ өртгөөр бид ном хэвлэлээ хэвлэж, дэлхий дахинд буй хурлууд руу илгээдэг. Тиймээс хэвлэлээ тараахдаа ухаалаг байгаарай.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Шинэ тэнгэр, шинэ газар асар их баяр хөөр авчирна

Шинэ тэнгэр, шинэ газрыг бий болгоно гэсэн Бурхны амлалт өнөөгийн бидэнд ямар ач холбогдолтой вэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

«Найдвар дотор баярла»

Найдварыг зангуутай зүйрлэж болно. Библид байдаг амлалтуудыг эргэцүүлэн боддог бол шуургатай зүйрлэм сорилттой тулгарахад үнэнч, баяр хөөртэй байна.