Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

«Нас барсан хүн амилах уу?» гэсэн танилцуулга өгч байгаа нь, Тувалу

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2017 оны 10 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл танилцуулж, Бурханд хайртайгаа харуулах талаар үнэнийг заахдаа хэлэх оршил үг. Жишээнээс санаа авч оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Даниел Мессиагийн ирэхийг зөгнөсөн

Даниел номын 9-р бүлэгт Мессиагийн ирэхийг нарийн ширийн зөгнөсөн байдаг. Ямар ямар үйл явдлын тухай зөгнөсөн бэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Яавал Судрыг нямбай судалдаг болох вэ?

Библийг нямбай судалбал сорилт тулгарахад та үнэнч байж чадна. Тэгвэл юунаас эхэлж судлах хэрэгтэй вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова хаадын ирээдүйг зөгнөсөн

Ехова эзэнт гүрнүүдийн болон хаадынх нь уналт, сэргэлтийн тухай зөнч Даниелаар хэлүүлсэн.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова үнэнч хайрыг өндөр үнэлдэг—Та яадаг вэ?

Үнэнч хайр юунаас урган гардаг вэ? Хосеа болон итгэл эвдсэн эхнэр Гомерт нь тохиолдсон явдал бидэнд ямар сургамжтай вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховад хамгийн сайнаа өргөөрэй

Еховад хамгийн сайнаа өргөвөл таалалд нь нийцэж, ач тус хүртэнэ. Еховад өргөдөг хамгийн сайн тахилуудын нэг нь юу вэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Еховаг магтан алдаршуулж амьдар!

Амьдрал бол үнэтэй бэлэг. Бид амь өгсөн Бурхнаа алдаршуулахад авьяас чадвараа зориулахыг хичээдэг.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Охид хөвгүүд чинь зөгнөнө

Тослогдогсдын хийдэг ажлыг бид хэрхэн дэмжих вэ?