Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Оршил үгийн жишээ

Оршил үгийн жишээ

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ

Асуулт: Зарим хүн Библийг хоцрогдсон ном гэж боддог. Харин зарим нь одоо ч үнэ цэнтэй гэж үздэг. Та юу гэж боддог вэ?

Библийн зүйл: 2 Ти 3:16, 17

Хэвлэл өгөхдөө: «Харуулын цамхаг» сэтгүүлийн энэ дугаарт, Библийн зөвлөгөөг амьдралдаа хэрэгжүүлбэл ямар ач тустайг, Библийг шимтэн уншъя гэвэл яах ёстойг онцолсон.

ҮНЭНИЙГ ЗААГТУН

Асуулт: Дэлхий удахгүй сөнөх болов уу?

Библийн зүйл: Мт 24:3, 7, 14

Үнэн: Биднийг эцсийн цаг үед амьдарч байгааг Библийн зөгнөл хэлж өгдөг. Гэхдээ энэ бол сайн мэдээ. Удахгүй сайхан цаг ирэхийн дохио юм.

БУРХНААС ИРСЭН САЙН МЭДЭЭ

Асуулт: Бурхан бидний зовлонг арилгах болов уу? Та юу гэж боддог вэ?

Библийн зүйл: Иеремиа 29:11

Хэвлэл өгөхдөө: Эндээс үзэхэд, Бурхан биднийг сайн сайхан амьдруулахыг хүсдэг гэж дүгнэж болохоор байгаа биз? Хэрэв уншина гэвэл би танд энэ товхимлыг өгье.

ОРШИЛ ҮГ ЗОХИОГООРОЙ

Өмнөх жишээг хараад оршил үг зохиогоорой