Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Сайн мэдээ хүргэж байгаа нь, Ганад

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2017 оны 1 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл өгөхдөө, эцсийн өдрүүдийн шинж тэмдгийн тухай Библийн үнэнийг заахдаа хэлэх оршил үг. Жишээ ашиглан оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова ард түмнээ анхааран халамжилдаг

Өгөөмөр сэтгэлтэй гэрийн эзэн шиг, Ехова сүнслэг хоолыг бидэнд элбэг дэлбэг өгдөг.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

«Хаан нь үнэн зөвөөр хаанчилна»

Хаан Есүс сүргээ хариулуулах ахлагчдыг өгдөг. Тэд сүнслэг удирдамж заавар өгч, сэргээн сүргийг амар тайван байлгадаг.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Хезекиа итгэлтэй байсныхаа төлөө ивээл хүртсэн

Ассиричууд иудейчүүдийн зүрхийг мохоож, тулалдахгүйгээр буулгаж авах гэж оролдсон. Харин Ехова тэнгэрийн элчээ илгээж Иерусалимыг хамгаалсан.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

«Өө, Ехова, ... Би танд найддаг»

Амар тайван үед ч, хүнд хэцүү нөхцөлд ч Еховад найддагаа харуулах нь чухал. Хезекиа Бурханд найддагаа хэрхэн харуулсан бэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова ядарсанд тэнхээ өгдөг

Ехова биднийг шантрахгүй үйлчилсээр байх хүчтэй болгодгийг бүргэдийн нислэгтэй зүйрлэсэн.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Хавчигдаж буй итгэл нэгтнүүдийнхээ төлөө залбирахаа битгий мартаарай

Хавчигдаж буй итгэл нэгтнүүдийнхээ төлөө юу хэлж залбирч болох вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховагийн хэлсэн зөгнөл биелдэг

Ехова Вавилоныг эзлэгдэхээс 200 орчим жилийн өмнө зөнч Исаиагаар нарийн ширийн зүйл хэлүүлсэн.