Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Ээж охин хоёрт дэлгэрүүлж байгаа нь, Энэтхэгийн Бенгали мужид

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2016 оны 9 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл, «Библийн сургаалыг зөв ойлгох нь» ном. Жишээ ашиглан оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховагийн хуулиар явах нь

Еховагийн хуулиар явна гэж юу гэсэн үг вэ? 119-р дууллыг бичсэн хүн өнөөгийн бидэнд сайхан жишээ үлдээжээ.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Хүүхэд хаалга тайлж өгвөл

Хүүхдийн эцэг эхийг хүндэтгэж байгаагаа хэрхэн харуулах вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Надад Еховагаас тусламж ирнэ

Ехова хэрхэн хамгаалдгийг 121-р дуулалд дүрсэлжээ.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Хүн бол гайхамшигтай бүтээл

Еховагийн бүтээлийн гайхамшгийг хараад биширсэн тухайгаа 139-р дуулалд бичжээ.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Библийн хичээл хийхдээ гаргадаг алдаа

Суралцагчийнхаа зүрх сэтгэлийг хөдөлгөе гэвэл бид ямар алдаа гаргах ёсгүй вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Агуу Бурхан Еховаг магтан алдаршуулах нь зохистой

Ехова үнэнч үйлчлэгчдэдээ санаа тавьдаг нь Давидад ямар санагдсаныг 145-р дуулалд өгүүлдэг.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Илүү чадварлаг дэлгэрүүлэх нь—Сонирхсон хүнийг цуглаанд урих

Цуглаанд явдаг болбол сонирхсон хүмүүс, суралцагчид их ахиц дэвшил гаргадаг.