Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Оршил үгийн жишээ

Оршил үгийн жишээ

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ

Асуулт: Таны бодлоор, энэ үг биелэх боломжтой юу?

Библийн зүйл: Ил 21:3, 4

Хэвлэл өгөхдөө: «Харуулын цамхаг» сэтгүүлийн энэ дугаарт, Бурхан амлалтаа хэрхэн биелүүлэх вэ? Танд ямар ач холбогдолтой вэ? гэсэн асуултын хариу бий.

ХАРУУЛЫН ЦАМХАГ (арын хуудас)

Асуулт: Энэ асуултад та юу гэж хариулах вэ? [16-р хуудсан дахь эхний асуултыг уншина.] Зарим хүн шашныг хүний зохиосон зүйл гэж үздэг. Зарим нь шашин хүнийг Бурханд ойртуулдаг гэж боддог. Та юу гэж боддог вэ?

Библийн зүйл: Иа 1:27

Хэвлэл өгөхдөө: Энэ тухай Библид юу гэж байдгийг энэ өгүүлэлд тайлбарласан. Дараа дахиж уулзаад эндээс ярилцъя.

«БУРХАНД ДУУЛГАВАРТАЙ БАЙЖ МӨНХ АМЬДРАГТУН»

Асуулт: Гэр бүлийнхэн, найз нөхөд маань бүгд нэртэй байдаг. Тэгвэл Бурханд нэр байдаг болов уу? Нэрийг нь хэн гэдэг юм бол?

Библийн зүйл: Ду 83:18

Хэвлэл өгөхдөө: Библид Бурхны тухай юу гэж бичсэн байдгийг энэ товхимолд тайлбарласан. [6, 7-р хуудсан дахийг онцолно.]

ОРШИЛ ҮГ ЗОХИОГООРОЙ

Өмнөх жишээг хараад оршил үг зохиогоорой