• 1-р дуу, залбирал

 • Эхний үг (≈3 мин)

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

 • «Еховад найдаж, сайныг үйлд»: (10 мин)

  • Ду 37:1, 2—Мууг үйлдэгчдийн амжилтад атаархалгүй, Еховад үйлчлэхээ голлон анхаараарай (хц03 12/1 х. 3 д/м 3–6)

  • Ду 37:3–6—Еховад найдан сайныг үйлдэж ивээл хүртээрэй (хц03 12/1 х. 3–5 д/м 7–15)

  • Ду 37:7–11—Муу бүхнийг устгах хүртэл Еховаг тэвчээртэй хүлээгээрэй (хц03 12/1 х. 5, 6 д/м 16–20)

 • Эрдэнэс хайх нь: (8 мин)

  • Ду 34:18—Ехова «эмтэрсэн зүрхтэй хүнд», «сүнсээрээ гэмшигчдэд» хэрхэн ханддаг вэ? (w11 6/1 19)

  • Ду 34:20—Энэ зөгнөл Есүс дээр хэрхэн биелсэн бэ? (хц13 12/15 х. 21 д/м 19)

  • Энэ долоо хоногийн хуваарийн дагуу Библи уншаад би Еховагийн тухай юу мэдсэн бэ?

  • Дэлгэрүүлэх ажилд хэрэгтэй юу мэдсэн бэ?

 • Библиэс унших: (≈4 мин) (Ду 35:19—36:12)

ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ЧАДВАРАА САЙЖРУУЛАХ НЬ

 • Энэ сарын оршил үгийг бэлдэцгээе: (15 мин) Хэлэлцүүлэг. Оршил үгийн жишээг харуулсан видео үзүүлж онцлууштай зүйлийг ярилцана. Оршил үг зохиохыг дэлгэрүүлэгчдэд уриална.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ