Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Танилцуулга өгөөд ярьж буй дэлгэрүүлэгчид, Мальтад

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2016 оны 6 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл, танилцуулга. Жишээ ашиглан оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Еховад найдаж, сайныг үйлд

Дуулал 37-д байдаг зөвлөгөөг хэрэгжүүлээрэй.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Илүү чадварлаг дэлгэрүүлэх нь—Дэлгэрүүлэхдээ видео ашиглах

Дэлгэрүүлэхдээ видео ашиглах ёстойн учир юу вэ? Заах чадвараа сайжруулахад ямар тус нэмэртэй вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова өвдөж зовж байгаа хүн бүрийг тэтгэдэг

Дуулал 41-д байдаг Давидын үг өвдөж зовж байгаа өнөөгийн үнэнч хүмүүст сэтгэлийн дэм хайрладаг.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова эмтэрсэн зүрхийг жигшихгүй

Давид ноцтой нүгэл үйлдээд хэчнээн их шаналсныгаа Дуулал 51-д бичсэн. Бурхантай тогтоосон харьцаагаа сэргээхэд юу тус болсон бэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

«Бурхны Хаанчлалын 100 жилийн түүхэн замнал ба ирээдүй»

Бурхны Хаанчлал 1914 оноос хойш юу юу хийж бүтээснийг хэлэлцэх асуултууд.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

«Ачаагаа Еховад даатга»

Дуулал 55:22-т байдаг Давидын зөвлөгөө бэрхшээл зовлон, санаа зовоосон асуудлаа шийдэхэд тустай.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

«Бурхан бол миний туслагч»

Давид Еховагийн «үгийг» магтжээ. Библийн ямар зүйл танд тус болж байсан бэ?