Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Эхлэгчид цоцил хэлээр сайн мэдээ дэлгэрүүлж байна. Мексикийн Чиапаст

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2016 оны 11 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл, цуглааны урилга өгөхдөө юм уу Библийн үнэнийг ойлгуулахдаа хэлэх оршил үг. Жишээ ашиглан оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Арван хуруу тэгш эхнэрийн тухай Библид тайлбарласан нь

Эхнэр болсон эмэгтэйн ямар ямар зан чанарыг Ехова үнэлдэг вэ?

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

«Нөхөр нь хотын дааман хаалган дээр ... хүндлэгддэг»

Арван хуруу тэгш эхнэр, нөхрийнхөө сайн сайхныг боддог.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Бүхий л ажилдаа сэтгэл хангалуун бай

Бид ажлын талаар зөв үзэлтэй бол сэтгэл хангалуун байна.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

«Библиэс юу мэдэж авах вэ?»—Хэрэглэх арга

«Библийн мэдлэг» номоор яаж хичээл заах вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

«Залуу насныхаа өдрүүдэд өөрийн Бүтээгчээ санагтун»

Залуу насны эрч хүчээ зөв юманд зориулах хэрэгтэйг «Номлогчийн үгс» номын 12-р бүлэгт уран яруу дүрсэлсэн байдаг

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Залуус аа! «үлэмж том хаалгаар» орохоос бүү хойш суугаарай

Сүнслэг зорилго тавьж болохгүй нь юу билээ? Жишээ нь бүрэн цагаар үйлчлэх.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Шуламмит бүсгүй—Бидний дуурайвал зохих жишээ

Шуламмит бүсгүйг яагаад бидний дуурайвал зохих жишээ гэж хэлж болох вэ?