Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Индонезид, «Бурханд дуулгавартай байгтун» товхимол өгч байгаа нь

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2016 оны 2 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл болон «Бурханд дуулгавартай байгтун» товхимлыг өгөхдөө хэлж болох санаа. Жишээ ашиглан оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Нехемиа жинхэнэ шүтлэгийг эрхэмлэдэг байв

Нехемиа Иерусалимын хэрмийг сэргээн босгож, жинхэнэ шүтлэгийг сэргээх гэж ямар их хичээл зүтгэл гаргасныг мэдэж аваарай (Нехемиа 1–4).

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Нехемиа гарамгай харгалзагч байв

Нехемиагийн ачаар израильчууд жинхэнэ Бурхан Еховаг баяр хөөртэйгөөр шүтсэн. МЭӨ 455 онд Иерусалимд болсон үйл явдлыг зургаас харж төсөөлөөрэй (Нехемиа 8:1–18).

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Үнэнч хүмүүс Бурхны арга хэмжээг дэмждэг

Нехемиагийн үед Еховагийн ард түмэн жинхэнэ шүтлэгийг дуртайяа дэмжсэн. Ямар ямар аргаар дэмжсэнийг нь зургаас хараарай (Нехемиа 9–11).

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Хамгийн сайхан амьдрал

Еховагийн Гэрч охид хөвгүүдэд сэтгэл хангалуун амьдрах олон боломж бий. Видео үзэж асуултад хариулаарай.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Нехемиагийн жишээнээс юунд суралцах вэ?

Жинхэнэ шүтлэгийг хамгаалахын төлөө Нехемиа хэр зэрэг хичээл зүтгэл гаргасныг мэдэж аваарай (Нехемиа 12–13).

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Дурсах цуглаанд хэсгийнхээ бүх хүнийг урьцгаая!

Христийн нас барсныг дурсах цуглааны урилга тараах оршил үгийн жишээ. Хүмүүсийн сонирхлыг татъя гэвэл зөвлөгөөг дагаарай.

БУРХАНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Естер Бурхны ард түмнийг өмгөөлөн хамгаалсан

Еховагийн ард түмнийг өмгөөлөн хамгаалахын тулд ямар их зориг гаргасныг төсөөлөөрэй (Естер 1–5).