Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Мадагаскарт «Сайн мэдээ» товхимол үзүүлэн дэлгэрүүлж буй Гэрчүүд

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2016 оны 1 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл болон «Бурхнаас ирсэн сайн мэдээ» товхимлыг танилцуулах аргууд. Загварын дагуу оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Цэвэр шүтлэгийг сэргээхэд хичээл зүтгэл хэрэгтэй

Жинхэнэ шүтлэгийг сэргээхээр эргэлт буцалтгүй шийдсэн Хезекиа хааныг төсөөлөөрэй. Шастирын дэд 29, 30 бүлэгт гардаг үйл явдлыг төсөөлөхөд тайлбартай зураг, газрын зураг, цаг хугацааны хэлхээс танд тусална.

ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ЧАДВАРАА САЙЖРУУЛАХ НЬ

«Сайн мэдээ» товхимлоор хичээл хийх нь

Бурхнаас ирсэн сайн мэдээ товхимлоор хичээл үр дүнтэй хийх хялбархан таван арга.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Цэвэр шүтлэгийн газрыг барьж, засаж янзлах нь завшаан

Үйлчлэлээ эрхэмлэдгээ, хичээл зүтгэлтэй үйлчилдгээ хэрхэн харуулах вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Чин сэтгэлээсээ гэмшдэг хүнийг Ехова үнэлдэг

Чин сэтгэлээсээ гэмшсэн Манассег Ехова үнэлсэн. Цөлөгдөхөөс өмнө ба дараа хэрхэн төр барьсныг нь харьцуулаарай. (Шастирын дэд 33–36)

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова амлалтаа биелүүлдэг

Езра 1–5-д гардаг үйл явдал, цаг хугацаа. Олон саад тотгор учирсан ч иудейчүүд Вавилоноос эргэн ирж жинхэнэ шүтлэгийг сэргээж, сүмийг барив.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Ехова сайн дураараа үйлчилдэг хүнийг таалдаг

Езратай хамт Иерусалим уруу явсан хүмүүст бат итгэл, жинхэнэ шүтлэгийн төлөөх хичээл зүтгэл, эр зориг хэрэгтэй байлаа. Зураг газрын зургийг үзэж төсөөлөөрэй.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Илүү чадварлаг дэлгэрүүлэх нь—Дахин уулзах үндэс тавих

Сонирхсон хүнтэй давтан уулзалт үр дүнтэй хийх гурван зөвлөгөө.