Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Олон улсын чуулганд оролцож буй Гэрчүүд, 2014 он, АНУ, Нью Жерси

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2016 оны 4 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл, «Библийн сургаал» ном. Жишээ ашиглан оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Бусдад сэтгэл тайвшруулам үг хэлж, урамшуулан зоригжуулаарай

Гурван найз нь Иовыг тайвшруулахын оронд хатуу ширүүн үг хэлж, хилсээр буруутган улам зовоосон. (Иов 16–20)

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Яриа эхлэхэд туслах шинэ булан

«Библид юу гэж байдаг вэ?» гэсэн шинэ буланг үзүүлж Библийн сэдвээр яриа эхлээрэй.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Иов буруу юм бодохоо больсон нь

Ехова биднийг юу гэж боддог, Сатан юу гэж хуурдаг вэ? Ялгааг нь хараарай (Иов 21–27)

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Иов үнэнч байхын жишээ үзүүлсэн

Иов Ехова Бурхны тогтоосон ёс суртахууны хэм хэмжээг тууштай баримталдаг байв. Еховагийн шударга занг дуурайсан. (Иов 28–32)

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Жинхэнэ найзын өгсөн зөвлөгөө хүнийг босгон байгуулдаг

Найз Иовыгоо хайрлаж хандсан Елихуг дуурайгаарай. (Иов 33–37)

ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ ЧАДВАРАА САЙЖРУУЛАХ НЬ

Чуулганд урих аян

Чуулганы урилга тараахдаа санах зүйлс. Оршил үгийн жишээгээр дасгал хийгээрэй.

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Чуулгантай холбоотой сануулга

Чуулган дээр бусдад хэрхэн хайраа илэрхийлэх тухай бодоорой.