Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Христийн нас барсныг дурсах цуглаан, Германд

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АМЬДРАЛ, ҮЙЛ ХЭРЭГ—ЦУГЛААНААР ҮЗЭХ МАТЕРИАЛ 2016 оны 3 сар 

Оршил үгийн жишээ

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл болон 2016 онд болох Дурсах цуглааны урилга. Жишээ ашиглан оршил үг зохиогоорой.

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Естер Еховагийн төлөө, ард түмнийх нь төлөө амь биеэ хайрлаагүй

Естер амь насаараа дэнчин тавьсан. Иудейчүүдийг хоморголон устгахаас хамгаалсан зарлиг гаргахад Мордехаид тусалсан (Естер 6–10).

ИЛҮҮ ЧАДВАРЛАГ ДЭЛГЭРҮҮЛЭХ НЬ

Илүү чадварлаг дэлгэрүүлэх нь—Сэтгүүл өгөхдөө хэлэх оршил үг зохиох

«Харуулын цамхаг» сэтгүүл өгөхдөө хэлэх оршил үг зохиох арга

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Зочдоо угтан авцгаая

Дурсах цуглаанд ирсэн хүмүүсийг, идэвхгүй дэлгэрүүлэгчийг хэрхэн угтан авч, тэдэнд тусалж болох вэ?

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Иов сорилтын үед үнэнч байсан

Ехова хамгийн чухал нэгэн гэдгийг Иов харуулсан (Иов 1–5).

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Үнэнч Иов зовж шаналж байгаагаа илэрхийлсэн нь

Ихэд гашуудан сэтгэлээр унаснаас болоод Иов ирээдүйдээ итгэх итгэлгүй болсон ч Еховаг хайрласаар байв. (Иов 6–10)

БУРХНЫ ҮГЭН ДЭХ ЭРДЭНЭС

Нас барсан хүн амилна гэдэгт Иов итгэдэг байв

Модны хожуул үндэснээсээ дахин соёолдог шиг өөрийг нь Ехова амилуулна гэдгийг Иов мэдэж байсан (Иов 11–15).

БУРХНЫ ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН ЁСООР АМЬДРАХ НЬ

Нас барагсад амилна—Золиосны ач тус

Ехова золиос гэдэг бэлэг өгсөн учраас нас барагсад ирээдүйд амилна. Одоо цагт бид оршуулгад оролцдог бол ирээдүйд, амилсан нэгнээ угтан авна.