Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

 149-р дуу

Золиос өгсөнд нь талархъя

Золиос өгсөнд нь талархъя

Татаж авах

(Лук 22:20)

 1. Ехова та Хүүгийнхээ

  амийг золин байж,

  тантай ойртон дотносох

  боломжийг нээж өгсөн

  Хүмүүсийг үүрд мөнх

  жаргалтай амьдраасай гээд

  Ямар их агуу хайрыг

  та илэрхийлээ вэ!

  (ДАХИЛТ)

  Есүс өөрийнхөө төгс амийг

  Бидний төлөө танд өргөсөн

  Ехова тандаа зүрхнийхээ угаас

  Үүрд талархъя

 2. Таны цорын ганц Хүү

  Есүс биднийг хайрлаж

  Толбогүй төгс амиа

  золиос болгон өргөжээ

  Үхлээс чөлөөлөгдөх

  найдваргүй байхад маань

  Юутай гайхамшигтай

  ирээдүй бэлэглээ вэ!

  (ДАХИЛТ)

  Есүс өөрийнхөө төгс амийг

  Бидний төлөө танд өргөсөн

  Ехова тандаа зүрхнийхээ угаас

  Үүрд талархъя

(Бас Евр. 9:13, 14; 1 Петр 1:18, 19-ийг үзнэ үү).