Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

«Өө, Ехова, ... Би танд найддаг»

Хезекиа тал талаас ирэх дарамт шахалтад автахгүйгээр Бурханд итгэж, үнэнч байж шийдвэр гаргасан нь ард түмэнд нь болон Еховагийн өнөөгийн үйлчлэгчдэд сайхан жишээ болдог.