Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

«Бурхан түүнийг Эзэн, бас Христ болгосон»

«Бурхан түүнийг Эзэн, бас Христ болгосон (Хэсэг 1)»

«Бурхан түүнийг Эзэн, бас Христ болгосон (Хэсэг 1)»

Бурхан л Есүсийг Эзэн бас Христ болгосон гэдэгт та яагаад итгэдэг вэ? Үүнийг хөдөлгөөнгүй нотлох баталгаануудыг өөртөө сануулаарай.

ИЛҮҮ ИХИЙГ МЭДЭХИЙГ ХҮСВЭЛ:

БИБЛИЙН СУРГААЛЫГ ЗӨВ ОЙЛГОХ НЬ

Есүс бол Бурхны амласан Мессиа мөн

Мессиагийн талаарх бүх зөгнөлийг Есүс биелүүлсэн. Эдгээр зөгнөлд дурдсан нарийн ширийн бүхэн биелснийг Библиэс мэдэж аваарай.