Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

«Бурхан түүнийг Эзэн, бас Христ болгосон»

Заримдаа эргэлзээ төрж, итгэл суларч мэднэ. Есүс бол амласан Мессиа, Бурхны Хаанчлалын Хаан гэдэгт итгэх итгэлийг тань улам батжуулна.

«Бурхан түүнийг Эзэн, бас Христ болгосон (Хэсэг 1)»

Бурхан л Есүсийг Эзэн бас Христ болгосон гэдэгт та яагаад итгэдэг вэ?

«Бурхан түүнийг Эзэн, бас Христ болгосон (Хэсэг 2)»

Есүст бат итгэдэг болохын тулд яах хэрэгтэйг мэдэж аваарай