Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Нэг ч үг нь бүтэлгүйтэж унаагүй

Израильчууд цөлд олон жил тэнүүлчилсний эцэст, хүсэн хүлээсэн Амласан газар луу орох гэж байлаа. Израильчууд Иошуагаар удирдуулан Еховад дуулгавартай байж, амлалтыг нь биелэхийг үзэх болов уу? Энэ түүх өнөө үед Бурхны Үгэнд итгэх итгэлээ бэхжүүлэхэд тань тусална.