Тайвшрал, гэрэлт ирээдүй, найдварын тухай өгүүлдэг Исаиагийн зөгнөлийн тухай ихийг мэдэж аваарай.