Skip to content

Skip to secondary menu

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

«Библийн номуудтай танилцъя» цуврал

Библийн номуудын тухай товч танилцуулга.

«Езра» номтой танилцъя

Ехова ард түмнээ Вавилоноос чөлөөлж, Иерусалимд цэвэр шүтлэг сэргээнэ гэсэн амлалтаа биелүүлсэн.

«Нехемиа» номтой танилцъя

«Нехемиа» ном Еховагийн орчин үеийн үйлчлэгчдэд сургамжтай.

«Естер» номтой танилцъя

Ехова ард түмнээ сорилт бэрхшээлээс гаргах чадалтай нь Естерийн үед болсон үйл явдлаас харагддаг. Мөн энэ явдал бидний итгэлийг бэхжүүлдэг.

«Иов» номтой танилцъя

Еховаг хайрладаг хүн болгон сорилтод ордог. Хүн үнэнч байж, Еховагийн хэмжээгүй эрх мэдлийг дэмжиж чадна гэдэг нь Иов номоос харагддаг.

«Дуулал» номтой танилцъя

Дуулал ном Еховагийн хэмжээгүй эрх мэдлийг дэмждэг. Бас Бурхныг хайрладаг хүмүүст тусалж дэмжин тайвшруулдаг. Хаанчлалын тусламжтайгаар дэлхий хэрхэн диваажин болохыг Дуулал ном хэлж өгдөг.

«Сургаалт үгс» номтой танилцъя

Ажил хэрэг, гэр бүл гээд өдөр тутмын амьдралд хамаатай Бурхнаас ирсэн удирдлага заавар аваарай.

«Номлогчийн үгс» номтой танилцъя

Соломон хаан амьдралд юу юу чухал болохыг онцолсон. Мөн Бурхны мэргэн ухааныг дагавал ямар ач тустайг хэлсэн байдаг.

«Соломоны дуун» номтой танилцъя

Хоньчин залууг гэсэн Шуламмит охины чин үнэнч хайрыг «Еховагийн дөл» гэсэн. Яагаад тэр вэ?

«Исаиа» номтой танилцъя

Исаиа номын зөгнөл баараггүй биелдэг. Ехова амласнаа биелүүлдэг, авралын Бурхан гэдэгт итгэх итгэлийг тань энэ ном бэхжүүлнэ.

«Иеремиа» номтой танилцъя

Иеремиа хүнд хэцүү үед ч даалгавраа үнэнчээр биелүүлж байсан. Тэрээр орчин үеийн, Христийн дагалдагчдад ямар сайхан жишээ үлдээснийг бодоорой.

«Гашуудал» номтой танилцъя

Энэхүү номд зөнч Иеремиа Иерусалим хот сүйрсэнд харамсан гашуудаж байгаагаа илэрхийлдэг. Бас чин сэтгэлээсээ гэмшвэл Бурхан уучилдгийг эндээс мэдэж болно.

«Езекиел» номтой танилцъя

Езекиел амаргүй даалгавар авсан ч даруу байж, зоригтой биелүүлсэн. Түүний үлдээсэн жишээ өнөөгийн бидэнд их үнэ цэнтэй.

«Матай» номтой танилцъя

Библид байдаг Евангелийн дөрвөн номны эхнийхтэй танилцаарай.