Skip to content

Гарчиг руу орох

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

«Библийн номуудтай танилцъя» цуврал

Библийн номуудын тухай товч танилцуулга.

«Езра» номтой танилцъя

Ехова ард түмнээ Вавилоноос чөлөөлж, Иерусалимд цэвэр шүтлэг сэргээнэ гэсэн амлалтаа биелүүлсэн.

«Нехемиа» номтой танилцъя

Цэвэр шүтлэгийг дэмждэг өнөөгийн хүмүүст Нехемиа ном сургамжтай.

«Естер» номтой танилцъя

Ехова ард түмнээ сорилт бэрхшээлээс гаргах чадалтай нь Естерийн үед болсон үйл явдлаас харагддаг. Мөн энэ явдал бидний итгэлийг бэхжүүлдэг.

«Иов» номтой танилцъя

Еховаг хайрладаг хүн болгон сорилтод ордог. Хүн үнэнч байж, Еховагийн хэмжээгүй эрх мэдлийг дэмжиж чадна гэдэг нь Иов номоос харагддаг.

«Дуулал» номтой танилцъя

Дуулал ном Еховагийн хэмжээгүй эрх мэдлийг дэмждэг. Бас Бурхныг хайрладаг хүмүүст тусалж дэмжин тайвшруулдаг. Хаанчлалын тусламжтайгаар дэлхий хэрхэн диваажин болохыг Дуулал ном хэлж өгдөг.

«Сургаалт үгс» номтой танилцъя

Ажил хэрэг, гэр бүл гээд өдөр тутмын амьдралд хамаатай Бурхнаас ирсэн удирдлага заавар аваарай.

«Номлогчийн үгс» номтой танилцъя

Соломон хаан амьдралд юу юу чухал болохыг онцолсон. Мөн Бурхны мэргэн ухааныг дагавал ямар ач тустайг хэлсэн байдаг.

«Соломоны дуун» номтой танилцъя

Хоньчин залууг гэсэн Шуламмит охины чин үнэнч хайрыг «Еховагийн дөл» гэсэн. Яагаад тэр вэ?

«Исаиа» номтой танилцъя

Исаиа номын зөгнөл баараггүй биелдэг. Ехова амласнаа биелүүлдэг, авралын Бурхан гэдэгт итгэх итгэлийг тань энэ ном бэхжүүлнэ.

«Иеремиа» номтой танилцъя

Иеремиа хүнд хэцүү үед ч даалгавраа үнэнчээр биелүүлж байсан. Тэрээр орчин үеийн, Христийн дагалдагчдад ямар сайхан жишээ үлдээснийг бодоорой.

«Гашуудал» номтой танилцъя

Энэхүү номд зөнч Иеремиа Иерусалим хот сүйрсэнд харамсан гашуудаж байгаагаа илэрхийлдэг. Бас чин сэтгэлээсээ гэмшвэл Бурхан уучилдгийг эндээс мэдэж болно.

«Езекиел» номтой танилцъя

Езекиел амаргүй даалгавар авсан ч даруу байж, зоригтой биелүүлсэн. Түүний үлдээсэн жишээ өнөөгийн бидэнд их үнэ цэнтэй.

«Даниел» номтой танилцъя

Вавилоноос эхлээд төгсгөлийн цаг үе хүртэлх дэлхийн эзэнт гүрнүүд мандан бадарч, унах тухай, эцэст нь Бурхны Хаант төр захирах тухай өгүүлдэг «Даниел» номны товч тойм.

«Хосеа» номтой танилцъя

Хосеагийн зөгнөлд чухал сургамж бий. Уг номноос Ехова гэмшсэн нүгэлтнийг уучилдгийг, өөрийг нь яаж шүтээсэй гэж хүсдэгийг мэдэж болно.

«Иоел» номтой танилцъя

Иоел «Еховагийн өдөр» ойртон байгааг зөгнөж, эсэн мэнд давахын тулд яах ёстойг хэлж өгсөн. Өнөөгийн бидэнд юу хойшлуулшгүй чухал болохыг энэ зөгнөл заадаг.

«Амос» номтой танилцъя

Ехова даруу зантай Амосоор ажлаа хийлгэсэн. Амосын жишээнээс бид юунд суралцаж болох вэ?

«Обадиа» номтой танилцъя

Энэ бол Еврей Судрын хамгийн жижиг ном. Обадиагийн зөгнөл Ехова захирах нь зөв зүйтэй гэдэгт бат итгэхэд тусалдаг.

«Иона» номтой танилцъя

Иона засарч өөрчлөгдөн даалгавраа биелүүлсэн бөгөөд Бурхны үнэнч хайр, өршөөнгүй сэтгэлийн тухай чухал сургамж авсан. Түүнд тохиолдсон явдал таны зүрх сэтгэлийг хөдөлгөх нь лавтай.

«Мика» номтой танилцъя

Бурхны бичүүлсэн зөгнөлийг уншихлаар Ехова бидэнд тустай, зөв зүйтэй шаардлага тавьдагт улам бүр итгэдэг.

«Нахум» номтой танилцъя

Энэ зөгнөл Еховагийн үг хэзээ ямагт биелдэг гэдэгт, Хаант төрөөс нь амар тайван, авралыг хайдаг бүх хүнийг Ехова тайвшруулдаг гэдэгт итгэх итгэл төрүүлдэг.

«Хабаккук» номтой танилцъя

Ехова ард түмнээ хэзээ, яаж аврахаа мэддэг гэдэгт бид итгэлтэй байж болно.

«Зефаниа» номтой танилцъя

Еховагийн шүүх өдөр болохгүй гэж бодохоос яагаад сэрэмжлэх ёстой вэ?

«Хаггаи» номтой танилцъя

Хувийн ашиг сонирхлоо хөөхийн оронд Бурхныг шүтэхийг эн тэргүүнд тавих нь амин чухал болохыг энэ зөгнөл онцолдог.

«Зехариа» номтой танилцъя

Эрт цагт Бурхны ард түмнийг зоригжуулж байсан тэр л үзэгдэл, зөгнөлүүд биднийг ч зоригжуулж Ехова хамт байгааг сануулдаг.

«Малахи» номтой танилцъя

Еховагийн хувиршгүй мөн чанар болох хайр, өрөвч сэтгэлийн тухай зөгнөл. Бас өнөөгийн нөхцөл байдалд тохирсон сургамжтай олон зүйл бий.

«Матай» номтой танилцъя

Библид байдаг Евангелийн дөрвөн номны эхнийхтэй танилцаарай.

«Марк» номтой танилцъя

Бурхны Хаанчлалын хаан Есүс хэрхэн захирах тухай Марк номд бичсэн.

«Лук» номтой танилцъя

Сайн мэдээний «Лук» номонд ямар чухал мэдээлэл байдаг вэ?