Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Та Еховагийн талд зогсох уу?

Бурханд үнэнч байна гэж яахыг хэлэх вэ? Үнэнч байхыг хүсэж, тийм хүний дүр эсгэлээ гээд үнэнч байна гэсэн үг биш. «Египетээс гарсан нь» номны 20, 24, 32, 34-р бүлгээс энэ тухай мэдэж болно.

Египетээс гарсан нь 20:1–7; 24:3–18; 32:1–35; 34:1–14-т үндэслэв.