Skip to content

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Гүржын хууль зүйн мэдээ

2017 ОНЫ 2 ДУГААР САРЫН 21

Гүрж дэх Еховагийн Гэрчүүдийн шашин шүтэх эрхийг Европын Шүүх хамгаалсан нь

ЕХЭШ-ийн гаргасан энэ эцсийн шийдвэр Гэрчүүдийн эрх ашгийг хамгаалсан юм. Тэд хамтдаа цуглан Бурхнаа чөлөөтэй шүтэж, итгэл үнэмшлээ бусадтай хуваалцах сайхан боломжтой болсон.