Бид жил бүр, дэлхийн олон улс оронд Есүсийн нас барсныг дурсдаг. Ийнхүү «Намайг дурсаж үүнийг үйлдэж байгаарай» гэж шавь нартаа захисныг нь биелүүлдэг (Лук 22:19). Дурсах цуглаан болох он сар өдөр:

2019 оны 4-р сарын 19-ний баасан гараг.

Энэ чухал арга хэмжээнд бид таныг урьж байна. Бусад үед болдог цуглааны адилаар олон нийтэд нээлттэй явуулна. Мөнгө хураахгүй.