Шоронд хоригдож байсан хүнийг Библи хэрхэн өөрчилснийг энэ видеоноос үзээрэй (Дуулал 68:6).