Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Нийгэмд туслах

НИЙГЭМД ТУСЛАХ

Шоронгоос—Шинэ амьдралд

Шоронгийн хоригдол байсан Доналд Библи судлан Бурхныг таньж мэдээд, хэрхэн амьдралаа өөрчлөн, сайн хань болсноо ярьж байна.

НИЙГЭМД ТУСЛАХ

Шоронгоос—Шинэ амьдралд

Шоронгийн хоригдол байсан Доналд Библи судлан Бурхныг таньж мэдээд, хэрхэн амьдралаа өөрчлөн, сайн хань болсноо ярьж байна.

Филиппинийг дайрсан хар салхи—Хүнд бэрхийг итгэлээр давсан нь

Асар хүчтэй Хайяан хар салхинаар амьд үлдсэн хүмүүс юу болсныг ярина.