Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Алслагдсан газар дэлгэрүүлэх нь—Австралид

Австралийн хөдөө нутгаар долоо хоног аялж, хүмүүст Библийн үнэнийг хүргэж буй Еховагийн Гэрч гэр бүлтэй танилцаарай.

JW.ORG саитыг хэрэглэн Библийн мэдээг дэлгэрүүлье

Еховагийн Гэрчүүд хөгшин залуугүй шинэчлэгдсэн Вэб саитаа хэрэглэх дуртай. Бурхны Хаанчлалын тухай сайн мэдээг аль болох олон хүнд хүргэх гэсэндээ тэр.

Алслагдсан газар дэлгэрүүлэх нь—Австралид

Австралийн хөдөө нутгаар долоо хоног аялж, хүмүүст Библийн үнэнийг хүргэж буй Еховагийн Гэрч гэр бүлтэй танилцаарай.

JW.ORG саитыг хэрэглэн Библийн мэдээг дэлгэрүүлье

Еховагийн Гэрчүүд хөгшин залуугүй шинэчлэгдсэн Вэб саитаа хэрэглэх дуртай. Бурхны Хаанчлалын тухай сайн мэдээг аль болох олон хүнд хүргэх гэсэндээ тэр.