Skip to content

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Манай жил тутмын чуулган

Манай жил тутмын чуулган

Энэ бичлэгийг «Еховагийн Гэрчүүд — Сайн мэдээ дэлгэрүүлдэг байгууллага» киноноос авав. Еховагийн Гэрчүүд уг киног эрхлэн гаргасан.