Skip to content

Еховагийн Гэрчүүд

Хэл сонгох монгол

Еховагийн Гэрчүүдийн жил тутмын чуулган

Еховагийн Гэрчүүд жил бүр гурван өдөр цугларч чуулган хийдэг. Манай чуулганаас илтгэл сонсож, Библиэс ямар сургамж авч болохыг харуулсан видео үзэж, Библийн зарчмыг амьдралдаа хэрэгжүүлсэн хүмүүсийн туршлага болон тэдэнтэй хийсэн ярилцлага сонсох боломжтой. Таныг урьж байна. Мөнгө хураахгүй.

 

Ойрхон хаана болох вэ?