Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Танай пастор цалин авдаг уу?

Танай пастор цалин авдаг уу?

Еховагийн Гэрчүүд I зууны христиануудыг дууриадаг учир тэдний дунд онцгой эрх мэдэлтэй пастор байдаггүй. Баптисм хүртсэн бүх гишүүн нь дэлгэрүүлж, заах ажилд оролцдог. Гэрчүүдийн нэг хурал 100 орчим гишүүнтэй. Итгэл үнэмшилдээ тууштай, туршлагатай эрчүүд «ахлагчдаар» үйлчилдэг (Тит 1:5). Тэд хийсэн ажлынхаа төлөө цалин авдаггүй.

 

ИЛҮҮ ИХИЙГ МЭДЭХИЙГ ХҮСВЭЛ:

БАЙНГА ТАВЬДАГ АСУУЛТ

Еховагийн Гэрчүүд яаж санхүүждэг вэ?

Мөнгө хураах эсвэл аравны нэг авахгүйгээр дэлхий дахинд сайн мэдээ дэлгэрүүлэх ажлыг хэрхэн хийдгийг мэдэж аваарай

ЕХОВАГИЙН ХҮСЭЛ ТААЛЛЫГ ХЭН БИЕЛҮҮЛДЭГ ВЭ?

Ахлагчид Еховагийн Гэрчүүдийн хуралд ямар үүрэг хүлээдэг вэ?

Ахлагчид сүнслэгээр төлөвшсөн эрчүүд бөгөөд хурлын үйл ажиллагааг удирддаг. Бидэнд хэрхэн тусалдаг вэ?