Skip to content

Skip to secondary menu

Еховагийн Гэрчүүд

монгол

Хурлууд ямар зохион байгуулалттай вэ?

Хурлууд ямар зохион байгуулалттай вэ?

Хурал болгонд ажил харгалздаг ахлагчдын зөвлөл гэж бий. 20 орчим хурлаас нэг дүүрэг бүрддэг. 10 орчим дүүргээс нэг муж бүрддэг. Дүүргийн харгалзагч болон мужийн харгалзагч буюу явуулын ахлагчид хурлуудыг байнга эргэж тойрдог.

Нью-Йоркийн Бруклин дахь олон улсын офист Удирдах зөвлөл байдаг. Тэндээс Библийн үндэстэй заавар зөвлөгөө авдаг. Удирдах зөвлөлийн гишүүд нь Еховагийн Гэрч болоод олон жил болсон хүмүүс юм (Үйлс 15:23–29; 1 Тимот 3:1–7).